Користувача угода
Ця Угода користувача (далі — «Угода») регламентує відносини між Компанією Romania2009, і будь-якою особою (далі — «Користувач»), яка відвідує та використовує сайт в мережі Інтернет за адресами: Romania2009 (далі — «Сайт»).

Просимо Вас, уважно ознайомитись з цією Угодою перед використанням Сайту. Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цієї Угоди, будь ласка, негайно припиніть використання Сайту. Використовуючи Сайт будь-яким способом, у тому числі через ознайомлення з його змістом, використанням його функціоналу та сервісів, Ви висловлюєте свою згоду з умовами цієї Угоди та приймаєте на себе обов’язки, викладені в ній.

Терміни
Сайт – сайт у мережі «Інтернет», доступ до якого забезпечується за адресою https://romania2009.com.ua/ , на якому реалізується функціонал сайту, що є сукупністю інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, комерційних позначень та інших результатів інтелектуальної діяльності та засобів індивідуалізації, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації Користувачам.

Користувач Сайту (далі Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет і використовує Сайт.

Адміністрація Сайту https://romania2009.com.ua/ (далі – Адміністрація Сайту) – уповноважені співробітники на управління сайтом, які організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними.

Конфіденційна інформація – будь-яка інформація, яка передається однією із Сторін цієї Угоди іншій Стороні цієї Угоди та визнана конфіденційною відповідно до норм чинного законодавства Румунії та умов цієї Угоди.

Загальні положення
Адміністрація Сайту є правовласником Сайту та адміністратором доменних імен https://romania2009.com.ua/. Адміністрація Сайту на умовах цієї Угоди надає Користувачеві Доступ до Сайту, а Користувач зобов’язується використовувати Сайт у порядку та на умовах, встановлених цією Угодою.

Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.

Використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди. У свою чергу, Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.

Предмет угоди
Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до послуг, що надаються на Сайті.

Під дію цієї Угоди підпадають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які подальші модифікації та додаткові послуги (сервіси), що з’являються надалі.

Доступ до сайту надається безкоштовно.

Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

Права та обов’язки сторін
Адміністрація сайту має право змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.

Користувач має право:

Використовувати інформацію сайту для особистих некомерційних цілей.
Задавати будь-які питання, що стосуються послуг сайту електронною поштою: romania2009@ukr.net .

Користувач Сайту зобов’язується:

Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.
Не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.
Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством Румунії.
Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше, як за згодою Адміністрації сайту.
Забезпечити достовірність інформації, що надається.
Забезпечувати безпеку особистих даних від доступу третіх осіб.
Користувачеві забороняється:

Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої чи еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.
Використання Сайту
Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.

Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку послуг, що пропонуються на Сайті.

Відповідальність
Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також через несанкціонований доступ до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

Порушення умов Угоди користувача
Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство Румунії вимагає чи дозволяє таке розкриття.

Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.

Вирішення суперечок
У разі виникнення між Сторонами спорів або розбіжностей, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з нею, Сторони вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів між собою.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за некоректну вказівку своїх персональних даних Користувачем під час заповнення форми.

Заключні положення
Персональні дані Користувача обробляються Товариством відповідно до Політики обробки персональних даних.

Ця угода набирає чинності з моменту опублікування на Сайті та діє до моменту зміни пунктів Адміністрацією Сайту.